Tuyển dụng

22 Tháng Mười Một, 2017

Tuyển thợ may offset 2,5 màu

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ● Hóa đơn liên tục ● Hóa đơn đóng cuốn ● Biên lai phí, lệ phí ● Các loại phiếu, […]
22 Tháng Mười Một, 2017

Tuyển nhân viên thiết kế

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ● Hóa đơn liên tục ● Hóa đơn đóng cuốn ● Biên lai phí, lệ phí ● Các loại phiếu, […]
22 Tháng Mười Một, 2017

Tuyển nhân viên in ktx

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ● Hóa đơn liên tục ● Hóa đơn đóng cuốn ● Biên lai phí, lệ phí ● Các loại phiếu, […]
22 Tháng Mười Một, 2017

Tuyển nhân viên đóng sổ

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ● Hóa đơn liên tục ● Hóa đơn đóng cuốn ● Biên lai phí, lệ phí ● Các loại phiếu, […]
22 Tháng Mười Một, 2017

Tuyển nhân viên chụp kẽm

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ● Hóa đơn liên tục ● Hóa đơn đóng cuốn ● Biên lai phí, lệ phí ● Các loại phiếu, […]

HOTLINE

Contact Me on Zalo